Frivillig gjeldsordning - Hele landet

Du er trygg når du bruker en jurist og økonom. Vi kan hjelpe deg slik at du får orden i økonomien.

 

For kun kr. 980,- går vi grundig gjennom din økonomi.  Vi har lave faste priser tilpasset din økonomi.

 

Når du betaler for vårt arbeid betaler du normalt mindre på gjeld, og derfor kan mange bruke oss. Hvis vi skaffer deg et boliglån betaler banken for vårt arbeid.

Hvilket alternativ er best for deg?

Gjeld - Gjeldsrådgivning - Gjeldshjelp
 Gjeldsordning - Gjeldssanering 

Har du inkasso og ønsker orden i økonomien? 

Det er viktig at du får kontroll over gjeld som er til inkasso. Salærer og renter kan gjøre at du mister kontrollen over din økonomi.

Vi vet at det ikke er lett å forhandle med dem du skylder penger uten profesjonell hjelp. 

 

Samle all gjeld og betal en gang hver måned, slik får du kontroll over din økonomi.

Vi hjelper deg med en avdragsordning  -  betal en fast sum pr. måned. 

Omstart lån med pant i bolig
 

Ønsker du orden i økonomien? 

 

Vi hjelper deg med en frivillig gjeldsordning.

Vår jurist og økonom hjelper også deg som ønsker en rentefri nedbetaling av gjeld, hvis det ligger til rette for det.

Vi lager en grundig økonomiplan for deg slik at du skal få orden i økonomien. 

Vi sender økonomiplanen til alle du skylder penger.

Vi følger deg helt til du har oppnådd orden i økonomien.

Inkassogjeld - 
Rentefri nedbetaling

Eier du eller leier du bolig? 

 

Hvis du eier bolig kan det være mulig å få refinansiert gjelden i et nytt lån. Skal vi søke lån for deg?

 

En annen mulighet kan være å få friskmeldt boliglånet slik at du kan starte på nytt.

Hvis du ikke eier bolig kan et alternativ være å få nye gunstige avtaler med dem du skylder penger.

 

Det er viktig å se på alle muligheter du har for å få orden i økonomien.

Slette gjeld og renter

 

Hvis den beste løsningen for deg vil være en gjeldsordning gjennom namsmannen for å få slettet gjeld gjør vi arbeidet og sender vi søknad om gjeldsordning for deg. 
 

Vår styrke er at du får hjelp både av jurist og økonom. Vi vet hvilke rettigheter du har, beholde boligen eller hvilke andre rettigheter du kan kreve.

 

Hvis du får avslag på en søknad om gjeldsordning kan vi også sende klage slik at du ikke blir stående alene mot namsmannen.

Vår følger deg helt til mål - orden i økonomien.